Rozwój technologii wibracji elektrycznych i mechanicznych umożliwił przezwyciężenie licznych problemów związanych z właściwościami materiałów niezbędnych do szerokiego zakresu procesów przemysłowych. Od budownictwa po rolnictwo, górnictwo i przemysł tworzyw sztucznych, istnieją dziesiątki obszarów zastosowań, w których motowibratory przyniosły ogromne korzyści w zakresie wydajności procesu, wydajności i bezpieczeństwa.

OLI jest zaangażowany w różne sektory przemysłu, co pozwoliło firmie zdobyć przydatne doświadczenie i umiejętności aby zaspokoić potrzeby różnych typów klientów na całym świecie, z doskonałymi wynikami w zastosowaniach takich jak transport i dostawa materiałów, filtrowanie, odwadnianie, suszenie, wymiarowanie produktów, opróżnianie zbiorników i wiele innych.

Szeroka gama produktów w połączeniu z Zwrócenie szczególnej uwagi na specyficzne potrzeby każdego klienta i dziesięciolecia doświadczenia w branży to kluczowe czynniki, które umocniły sukces OLI na rynku globalnym.