Rozwiązania technologiczne OLI obejmują także sektor ochrony środowiska , a rozwiązania opracowano ad hoc po dziesięcioleciach doświadczeń zdobytych dzięki współpracy z ważnymi graczami z branży.

Showing all 20 results

Show sidebar

Motowibratory elektryczne, wibratory pneumatyczne, armatki powietrzne, poduszki i dysze napowietrzające, wibratory hydrauliczne i wszystkie inne produkty katalogowe są opracowywane, produkowane i testowane przez kompetentny personel OLI w celu zapewnienia pełnej obsługi pod względem jakości i czasu dostawy.
Produkty OLI mogą być wbudowane w stacje uzdatniania wody, zakłady utylizacji odpadów stałych (np. gumy, plastiku, szkła, metali), instalacje do recyklingu lub systemy filtracji. Ponadto są one również szeroko stosowane w systemach i procesach przemysłu hodowlanego i hodowlanego.