W przypadku szerokiej gamy maszyn , systemów i procesów przemysłowych , OLI oferuje na rynku szereg motowibratorów elektrycznych , wibratory pneumatyczne , armaty powietrzne , poduszki aeratorowe i dysze oraz inne odpowiednie produkty, na przykład na silosach i zbiorniki , systemy dozowania i pakowania , maszyny do piaskowania, maszyny do śrutowania i maszyny wibracyjne, takie jak podajniki , ekrany i sita .

Showing all 24 results

Show sidebar

OLI’s products are essential on battery production lines, wood, cork and tobacco processing, for polishing, deburring and tumbling processes and industrial vehicles emptying processes.

Furthermore, specific OLI vibrators are a fundamental component of certain fitness equipment.